Zarządzenia i uchwały

  1. Regulamin studiów podyplomowych i innych form kształcenia.
  2. Regulamin kursu doskonalacego dla ratowników medycznych. 


 "Uczelnia Liderów" dobra uczelnia
statystyka