Studia podyplomowe

REKRUTACJA na studia podyplomowe trwa do 30.09.2022 na rok akademicki 2022/2023
 
 FORMULARZE REKRUTACYJNE DO POBRANIA NA DOLE STRONY                           

(na studia podyplomowe NIE obowiązuje rejestracja elektroniczna)

 

Możliwość dofinansowania kosztów kształcenia na studiach podyplomowych:

1. Informujemy, że istnieje możliwość sfinansowania w 90% kosztów uczestnictwa w studiach podyplomowych w ramach Projektu AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY. Wsparcie skierowane jest do osób przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem oraz zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Szczegółowe informacje: aktywizacja

Dofinansowanie studiów podyplomowych - AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY – III EDYCJA

2. Ponadto, dofinansowanie można otrzymać ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w ramach wsparcia kształcenia ustawicznego osób pracujących (pracowników i pracodawców). Pracodawca może otrzymać środki na sfinansowanie kształcenia w wysokości do 100% kosztów. Szczegółowe informacje można uzyskać we właściwym miejscowo urzędzie pracy.

3. Informujemy, że istnieje możliwość dofinansowania kursów dokształcających dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami.

 

Administracja i Zarządzanie  

Akademia Kompetencji Menedżerskich 

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Bezpieczeństwo Narodowe 

Coaching we Wsparciu Psychologicznym 

Cyberbezpieczeństwo

Dietetyka - Poradnictwo Żywieniowe  

Doradca rodziny studia całkowicie finansowane ze środków MEiN, rekrutacja do 5 kwietnia 2022 r.                                                 PODANIE o przyjęcie na studia Doradca rodziny 

Executive Master of Business Administration 

Gimnastyka Korekcyjna

Inspektor Ochrony Danych Osobowych (RODO)      

Kadry i Płace 

Mediacje Sądowe i Pozasądowe 

Menedżer Przedsiębiorstwa Transportowo-Spedycyjnego 

Nowoczesne Rzeczoznawstwo Motoryzacyjne - NOWOŚĆ

Organizacja i Zarządzanie Oświatą  

Prawo w Biznesie 

Prawo Zamówień Publicznych  

Psychologiczne Metody Wspierania Rozwoju 

Współczesne Systemy Zarządzania - NOWOŚĆ 

Zarządzanie Jakością w Organizacji 

Zarządzanie Podmiotami Leczniczymi 

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Nowoczesnej Firmie 


Od kandydatów na studia podyplomowe wymagane są następujące dokumenty:

- podanie o przyjęcie na studia;                    - podanie o przyjęcie na studia EMBA

- zobowiązanie kandydata do sfinansowania kosztów kształcenia,

- oświadczenie instytucji/pracodawcy o pokryciu kosztów kształcenia,

- kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu),

- jedną aktualną fotografię,

- dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej.

Opłata rekrutacyjna  na studia podyplomowe wynosi 85 zł, płatne na konto: Collegium Witelona Uczelnia Państwowa

Santander Bank Polska S.A. nr 41 1090 2066 0000 0001 1167 8553

(w tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko oraz nazwę wybranych studiów)

Komplet dokumentów należy złożyć w pok. 14, budynek D, od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:00 lub przesłać pocztą na adres Uczelni z dopiskiem "studia podyplomowe"

COLLEGIUM WITELONA UCZELNIA PAŃSTWOWA
AKADEMICKIE CENTRUM KOMPETENCJI
ul. Sejmowa 5A, 59-220 Legnica

e-mail:podyplomowe@collegiumwitelona.pl

tel. 76 723 23 60-62

 

 

 

 

  "Uczelnia Liderów" dobra uczelnia
statystyka