Podstawowy kurs instruktora rekreacji ruchowej

                                                                                        

Celem kursu jest wyposażenie uczestników  w podstawową wiedzę i umiejętności potrzebne do prowadzenia zajęć rekreacji ruchowej oraz zapoznanie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi życia i zdrowia uczestników zajęć rekreacji ruchowej. Ponadto kurs ma przygotować uczestników do planowania, organizacji i prowadzenia imprez rekreacyjnych, jak również  poznania  podstawowych metod pracy z grupą uczestników zajęć rekreacyjnych.

Sama część podstawowa kursu nie daje uprawnień do prowadzenia  zajęć rekreacyjnych - konieczne jest ukończenie Kursu specjalistycznego w wybranej przez siebie dyscyplinie. Jest to niezbędny warunek, aby otrzymać Legitymację Instruktora Rekreacji Ruchowej  w danej dyscyplinie. 

Kurs jest skierowany do absolwentów szkół wyższych o kierunkach wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja; studentów studiów  na kierunku turystyka i rekreacja ale również do wszystkich osób, które posiadają co najmniej średnie wykształcenie  i chcą zdobyć uprawnienia umożliwiające podjęcie pracy w charakterze instruktora rekreacji ruchowej. Instruktor rekreacji ruchowej to wymarzony zawód dla tych, którzy lubią ludzi i lepiej czują się w sali gimnastycznej lub na boisku sportowym niż za biurkiem. Jest to zawód z przyszłościa - teraz ludzie chcą być zdrowi i sprawni,  potrzebują tych, którzy pomagają im to osiagnąć.

Kurs  trwa 70  godzin. Maksymalna liczba osób w grupie: 35 osób

 OPŁATA ZA KURS wynosi 500 zł.

 WARUNKI NABORU:

Kandydaci na kurs powinni mieć ukończone 18 lat,  posiadać co najmniej średnie wykształcenie,  złożyć wymagane dokumenty rekrutacyjne:

  • formularz zgłoszeniowy,
  • dowód wniesienia opłaty za kurs,
  • kserokopia dokumentu potwierdzającego co najmniej średnie wykształcenie.

 Komplet dokumentów należy złożyć w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy, ul. Sejmowa 5A, pokój nr 104, bud. C (lub przesłać pocztą  z dopiskiem  PODSTAWOWY KURS INSTRUKTORA REKREACJI RUCHOWEJ) - rekrutacja w toku.

Uruchomienie kursu uwarunkowane jest zgłoszeniem się wymaganej minimalnej liczby kandydatów.I edycja konkursu "Uczelnia Liderów" II edycja konkursu "Uczelnia Liderów" III edycja konkursu "Uczelnia Liderów" Efektywna Firma 2010
statystyka