Kurs na wychowawcę wypoczynku

 Celem kursu jest wyposażenie uczestników kursu w wiedzę i umiejętności merytoryczne     potrzebne  do pełnienia obowiązków wychowawcy w placówkach wypoczynku, zapoznanie ich z   obowiązującymi przepisami dotyczącymi życia  i zdrowia uczestników placówek wypoczynku; a   także  nabycie przez uczestników kursu umiejętności organizacji zajęć z dziećmi i młodzieżą w   placówkach wypoczynku i podstawowych metod pracy z grupą kolonijną.

 Kurs skierowany jest między innymi do studentów oraz innych osób, które chcą zdobyć  uprawnienia umożliwiające podjęcie pracy w charakterze wychowawcy w placówkach wypoczynku dla dzieci  i młodzieży zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży  (Dz. U. z 2016 r., poz. 452).

KURS TRWA 36 godzin

OPŁATA ZA KURS wynosi 150 zł.

 Kandydat na kurs musi:  mieć ukończone 18 lat,   posiadać co najmniej średnie   wykształcenie,  wykazywać predyspozycje do pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą, złożyć   wymagane dokumenty rekrutacyjne:

  • formularz zgłoszeniowy, 
  • dowód wniesienia opłaty za kurs,
  • kserokopie dokumentu potwierdzającego co najmniej średnie wykształcenie,

Komplet dokumentów należy złożyć w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy, ul. Sejmowa 5A, pokój nr 104, bud. C (lub przesłać pocztą   z dopiskiem KURS WYCHOWAWCA WYPOCZYNKU).

Uruchomienie kursu uwarunkowane jest zgłoszeniem się minimalnej liczby kandydatów.

Dodatkowe pytania prosimy kierować pod adres: kursy.szkolenia@pwsz.legnica.edu.pl


UKOŃCZENIE KURSU DAJE SZANSĘ NA ATRAKCYJNĄ PRACĘ

NA FERIACH ZIMOWYCH ORAZ NA WAKACJACH  CoolI edycja konkursu "Uczelnia Liderów" II edycja konkursu "Uczelnia Liderów" III edycja konkursu "Uczelnia Liderów" Efektywna Firma 2010
statystyka