Kurs Cisco CCNA

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy jest Akademią Lokalną CISCO, która podlega Akademii Regionalnej na Politechnice Wrocławskiej.

Cel kształcenia: Kurs realizowany w ramach Akademii Cisco przygotowuje do egzaminu CCNA. Program Cisco  Network Academy obejmuje naukę w dziedzinie projektowania, rozwoju i utrzymania sieci komputerowych.

Adresaci kursu: Nasza oferta skierowana jest do:

- studentów, uczestników innych form kształcenia oraz absolwentów, a także pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy,

- innych osób, które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności umożliwiające podjęcie pracy w charakterze administratora sieci komputerowych.

 

Program kształcenia: Kurs CCNA obejmuje łącznie 240 godz. dydaktycznych i składa się z czterech semestrów, każdy po 60 godzin zajęć w 5 godz. modułach podczas jednego zjazdu. Zajęcia prowadzone są
w godzinach popołudniowych w dni powszednie lub w weekendy. Każdy program kursu wraz z materiałami dydaktycznymi udostępniany jest przez firmę CISCO. Oferujemy:

-  bogate zasoby materiałów multimedialnych, m.in. ćwiczeń i prezentacji, quizów oraz animacji,

-  zestawy ćwiczeń do wykonania w środowisku symulatora Packet Tracer (uczestnicy kursu otrzymują możliwość pobrania i użytkowania tej aplikacji, dzięki której mogą rozwijać swoje praktyczne umiejętności
w zakresie konfiguracji urządzeń firmy Cisco na prywatnym komputerze),

- zestawy, wykonywanych pod nadzorem instruktorów, ćwiczeń laboratoryjnych rozwijających zdolności krytycznego myślenia i kompleksowego rozwiązywania problemów.

Po zakończeniu każdego semestru jego uczestnik otrzymuje certyfikat.

Wykaz zagadnień na poszczególnych semestrach:

CCNA 1: Network Fundamentals (Podstawy sieci komputerowych) 

CCNA 2: Routing Protocols and Concepts (Protokoły routingu)

CCNA 3: LAN Switching and Wireless (Przełączanie sieci LAN oraz sieci bezprzewodowe)

CCNA 4: Accessing the WAN (dostęp do sieci WAN)

Opłata za jeden semestr wynosi dla:

      Istnieje możliwośc rozłożenia opłaty semestralnej na raty.

Kandydaci na kurs powinni złożyć następujące dokumenty:

Komplet dokumentów należy złożyć w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy, ul. Sejmowa 5A, pokój nr 14, bud. D (można też przesłać pocztą z dopiskiem  KURS CISCO, lub na adres e-mail: akademiacisco@pwsz-legnica.eu) 

Zgłoszenia przyjmowane są w sposób ciągły. Uruchomienie kolejnej edycji kursu uwarunkowane jest zgłoszeniem się minimalnej liczby kandydatów.

Więcej informacji na temat Akademii Cisco na stronie http://www.cisco.com/web/learning/netacad "Uczelnia Liderów" dobra uczelnia
statystyka