HARMONOGRAM ZAJĘĆ


Administracja i Zarządzanie - II semestr

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy -
II semestr

Dietetyka- poradnictwo żywieniowe
- II semestr

Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne - II semestr


Kadry i Płace - II semestr

Logopedia -  II semestr

Logopedia - IV semestr

Ologofrenopedagogika - II sem.

Organizacja i Zarządzanie Oświatą - II semestr   - uzupełniony

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Nowoczesnej Firmie - II semestr  zauktualizowany


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 I edycja konkursu "Uczelnia Liderów" II edycja konkursu "Uczelnia Liderów" III edycja konkursu "Uczelnia Liderów" Efektywna Firma 2010
statystyka