HARMONOGRAM ZAJĘĆ

Administracja i zarządzanie -   I semestr

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy - I semestr

Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne - I semestr,

Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne - III semestr,


Kadry i Płace -  I semestr, NOWY

Logopedia - III semestr,

Nauczyciel przedmiotów zawodowych branży Transport-Spedycja-Logistyka -
I semestr

Oligofrenopedagogika - III semestr
,

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Nowoczesnej firmie
- I semestr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 I edycja konkursu "Uczelnia Liderów" II edycja konkursu "Uczelnia Liderów" III edycja konkursu "Uczelnia Liderów" Efektywna Firma 2010
statystyka