HARMONOGRAM ZAJĘĆ

Administracja i zarządzanie - II semestr

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy - II semestr

Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne - II semestr

Język Angielski w Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej  -
I semestr UWAGA zmiana

Kadry i Płace -  II semestr

Logopedia - IV semestr

Nauczyciel przedmiotów zawodowych branży Transport-Spedycja-Logistyka -
II semestr ZMIANA

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Nowoczesnej firmie - Terminy zjazdów II semestr ZMIANA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 I edycja konkursu "Uczelnia Liderów" II edycja konkursu "Uczelnia Liderów" III edycja konkursu "Uczelnia Liderów" Efektywna Firma 2010
statystyka