HARMONOGRAM ZAJĘĆ

Administracja i Zarządzanie - I semestr

Akademia Kompetencji Menedżerskich - I semestr

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy  - I GRUPA  I semestr

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy - II GRUPA I semestr

Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne - cd. III semestr 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych (RODO) - I semestr zmieniony

Język Angielski w Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej - I semestr uzupełniony

Język Angielski w Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej  - III semestr 

Kadry i Płace - I semestr zmieniony

Logopedia - I semestr

Nauczyciel przedmiotów zawodowych branży Transport-Spedycja-Logistyka - III semestr

Zarządznie Zasobami Ludzkimi w Nowoczesnej Firmie - I semestr  uzupełniony 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 I edycja konkursu "Uczelnia Liderów" II edycja konkursu "Uczelnia Liderów" III edycja konkursu "Uczelnia Liderów" Efektywna Firma 2010
statystyka