Profesjonalny opiekun osoby dorosłej z podstawami języka niemieckiego

Kurs przygotowuje do wykonywania czynności pielęgnacyjno-opiekuńczych wobec osób dorosłych w środowisku stałego lub czasowego przebywania oraz pozwala na nabycie umiejętności posługiwania się językiem niemieckim    w stopniu komunikatywnym. Kurs skierowany jest do osób, które ukończyły 18 lat i posiadają co najmniej ponadgimnazjalne wykształcenie oraz chcą zdobyć wiedzę i umiejęt-ności  w zakresie:

Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują  Świadectwo ukończenia kursu wydane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Witelona w Legnicy oraz certyfikat w języku niemieckim

Kurs  trwa 70  godzin. Zajęcia odbywają się  2 razy w tygodniu, w godz. 16.00 do 20.00. Cały cykl kursu:    2 miesiące. Maksymalna liczba osób w grupie: 15 osób; opłata za kurs wynosi: 550 ZŁ

Wymagane dokumenty: formularz zgłoszeniowy, dowód wniesienia opłaty za kurs, kserokopie dokumentu potwierdzającego co najmniej ponadgimnazjalne wykształcenie.

Komplet dokumentów należy złożyć w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy,       ul. Sejmowa 5A, pokój nr 104, bud. C  (lub przesłać pocztą z dopiskiem  „kurs profesjonalny opiekun") -rekrutacja w toku.

Program kształcenia

Psychospołeczne uwarunkowania opieki nad osobami dorosłymi  - 3 godz.

Podstawy anatomii, fizjologii i patofizjologii człowieka. Omówienie wybranych jednostek chorobowych  - 7 godz.

Pierwsza pomoc. Udzielanie pierwszej pomocy -5 godz.

Pielęgnacja i opieka nad osobą dorosłą – 25 godz.

Podstawy języka niemieckiego – 30 godz.

 

 

 

 I edycja konkursu "Uczelnia Liderów" II edycja konkursu "Uczelnia Liderów" III edycja konkursu "Uczelnia Liderów" Efektywna Firma 2010
statystyka