Profesjonalny opiekun osoby dorosłej z podstawami języka niemieckiego

Kurs przygotowuje do wykonywania czynności pielęgnacyjno-opiekuńczych wobec osób dorosłych w środowisku stałego lub czasowego przebywania oraz pozwala na nabycie umiejętności posługiwania się językiem niemieckim    w stopniu komunikatywnym. Kurs skierowany jest do osób, które ukończyły 18 lat i posiadają co najmniej ponadgimnazjalne wykształcenie oraz chcą zdobyć wiedzę i umiejęt-ności  w zakresie:

Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują  Świadectwo ukończenia kursu wydane przez Collegium Witelona Uczelnia Państowa oraz certyfikat w języku niemieckim

Kurs  trwa 70  godzin. Zajęcia odbywają się  2 razy w tygodniu, w godz. 16.00 do 20.00. Cały cykl kursu:    2 miesiące. Maksymalna liczba osób w grupie: 15 osób; opłata za kurs wynosi: 550 ZŁ

Wymagane dokumenty: formularz zgłoszeniowy, dowód wniesienia opłaty za kurs, kserokopie dokumentu potwierdzającego co najmniej ponadgimnazjalne wykształcenie.

Komplet dokumentów należy złożyć w Collegium Witelona Uczelnia Państowa, ul. Sejmowa 5A, pokój nr 14, bud. D  (lub przesłać pocztą z dopiskiem  „kurs profesjonalny opiekun") - rekrutacja w toku.

Program kształcenia

 

 

 

 

 

 

  "Uczelnia Liderów" dobra uczelnia
statystyka