Kurs Kwalifikowanego Pracownika Ochrony Fizycznej

CEL KURSU

Celem kursu jest wyposażenie jego uczestników w wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie ochrony, a także wykonywanie samodzielnie zadań pracownika ochrony mienia i osób oraz zabezpieczania budynków. Absolwent otrzymuje zaświadczenie ukończenia kurs, które umożliwia mu uzyskanie wpisu na listę pracowników ochrony.

 ADRESACI

Kurs jest skierowany do przyszłych pracowników ochrony, jak również osób prowadzących działalność gospodarczą w zakresie ochrony.

Kurs trwa 245 godzin
Zajęcia będą odbywały się w trybie weekendowym.
Planuje się realizację całego kursu w tracie trzech miesięcy.
Prowadzimy rekrutacje ciągłą co oznacza, że zajęcia rozpoczną się po zebraniu wymaganej liczby osób.


WARUNKI NABORU
Kandydaci na kurs powinni mieć ukończone 21 lat, posiadać co najmniej gimnazjalne wykształcenie oraz złożyć wymagane dokumenty rekrutacyjne:
• formularz zgłoszeniowy
• kserokopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie

Komplet dokumentów należy złożyć w Collegium Witelona Uczelnia Państowa, ul. Sejmowa 5A, pokój nr 14, bud. D (lub przesłać pocztą z dopiskiem KURS PRACOWNIKA OCHRONY) 

 


 

 

  "Uczelnia Liderów" dobra uczelnia
statystyka