Kurs Profesjonalna niania

Celem kursu jest przygotowanie do profesjonalnej opieki i pielęgnacji zarówno niemowlaków, jak i dzieci         w wieku przedszkolnym/szkolnym. Kurs skierowany jest do osób, które ukończyły 18 lat i posiadają co najmniej ponadgimnazjalne  wykształcenie oraz chcą zdobyć lub uzupełnić  wiedzę i umiejętności w zakresie:
·   pedagogiki, psychologii i pielęgnacji dziecka,
·   opieki nad niemowlęciem, a także dzieckiem w wieku przedszkolnym i szkolnym,
·   udzielania pierwszej pomocy,
·   zasad odżywiania,
·   kreatywnej zabawy.
Kurs przygotowuje do podjęcia pracy w charakterze domowej opiekunki do dziecka.

 
Kurs  trwa 35  godzin
Zajęcia odbywają się  2 razy w tygodniu, w godzinach popołudniowych
Cały cykl kursu:  4 tygodnie
opłata za kurs wynosi: 450 ZŁ (istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty)

 
Wymagane dokumenty:
·  formularz zgłoszeniowy,
·  dowód  wniesienia opłaty za kurs,
·  kserokopia dokumentu potwierdzającego co najmniej ponadgimnazjalne wykształcenie.
 

Komplet dokumentów należy złożyć w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy, ul. Sejmowa 5A, pokój nr 14, bud. D (lub przesłać pocztą z dopiskiem „kurs profesjonalna niania"). Rekrutacja w toku.

 
Program kształcenia:
L.p.

Nazwa przedmiotu

Wykłady   [l. godz.]

Ćwicz.       [l. godz.]

1.

Pedagogika rodziny

2

2

2.

Przemoc fizyczna i psychiczna wobec dziecka - symptomy dziecka maltretowanego

1

2

3.

Pedagogika zabawy

0

2

4.

System nagrody i kary

1

2

5.

Psychologia rozwojowa

5

5

6.

Komunikacja  z dzieckiem/opiekunem

1

1

7.

Pielęgnacja niemowlęcia

0

4

8.

Dietetyka

2

0

9.

Pierwsza pomoc przedmedyczna

2

3

 

Razem:

14

21


Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia kursu wydane przez                         PWSZ im. Witelona w Legnicy oraz certyfikat w języku niemieckim  i angielskim "Uczelnia Liderów" dobra uczelnia
statystyka