Kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy

Celem kursu jest przygotowanie osób zatrudnionych w jednostkach współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji ratowniczych, w tym w szczególności udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia, do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej.

 

Kurs jest skierowany do osób chcących nabyć uprawnienia  do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, zatrudnionych w jednostkach współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego (art. 15 ust.1.2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym) lub pełniących w nich służbę, lub będących ich członkami. Zapraszamy  osoby  pracujące w jednostkach ustawowo powołanych do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, w szczególności jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, Policji, Wojska, Straży Granicznej, Straży Miejskiej i. in. Jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i Ministra Obrony Narodowej.

 

Kurs trwa 69  godzin, opłata  wynosi 790 zł.  

 

Kandydaci na kurs składają:

Komplet dokumentów należy złożyć w Collegium Witelona Uczelnia Państwowa, ul. Sejmowa 5A, pokój nr 14, bud. D (lub przesłać pocztą z dopiskiem KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

 

Collegium Witelona Uczelnia Państowa

59-220 Legnica, ul. Sejmowa 5A

pokój 14, budynek D,
tel. 76 723-23-60  lub  76 723-23-62

e-mail: szkolenia@collegiumwitelona.pl

 

 PROGRAM KURSU (zatwierdzony przez Wojewodę Dolnośląskiego)

        Lp

              Temat/Zagadnienie

 

l. godz. zajęć teoret.

 

l.godz. zajęć prakt.

l. godz. ogółem

1.

Organizacja ratownictwa medycznego - podstawy prawne.

1

0

1

2.

Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia.

2

1

3

3.

Zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu.

2

3

5

4.

Elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego, badanie wstępne oraz szczegółowe

2

2

4

5.

Poszkodowany nieprzytomny.

1

1

2

6.

Resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne).

2

8

10

7.

Zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną.

1

2

3

8.

Wstrząs.

2

0

2

9.

Inne stany nagłe - drgawki, cukrzyca zdekompensowana, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie.

2

0

2

10.

Urazy mechaniczne i obrażenia -złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn.

3

8

11

11.

Urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obrażenia, zagrożenia środowiskowe.

2

1

3

12.

Taktyka działań ratowniczych -zdarzenie masowe, mnogie,  segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy, logistyka.

2

4

6

13.

Ewakuacja ze strefy zagrożenia.

2

2

4

14.

Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych.

0

7

7

15.

Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych.

1

2

3

16.

Zajęcia do dyspozycji prowadzących - Ratownictwo specjalistyczne

3

0

3

 

Razem:

28

41

69

 

 

 

 

  "Uczelnia Liderów" dobra uczelnia
statystyka