Kurs języka angielskiego dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych (klas I-III)

Kurs języka angielskiego dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych (klas I-III)

Dokumenty można składać do dnia 15 października 2015 r.
Dla kandydatów, którzy posługują się językiem angielskim w stopniu podstawowym zostanie przeprowadzony test kwalifikujący na właściwy poziom nauki.

Formularz zgłoszeniowy

I edycja konkursu "Uczelnia Liderów" II edycja konkursu "Uczelnia Liderów" III edycja konkursu "Uczelnia Liderów" Efektywna Firma 2010
statystyka