Animator czasu wolnego

Kurs Animator czasu wolnego

 

Celem kursu jest przygotowanie uczestnikow do podjęcia pracy w  charakterze animatora czasu wolnego dzieci, dorosłych i osob starszych m.in. w: hotelach, ośrodkach kulturalno-rekreacyjnych, klubach zabaw itp. Uczestnik kursu zdobędzie wiedzę z zakresu pedagogiki  czasu wolnego a także wiedzę oraz umiejętności praktyczne z zakresu animacji osób w różnym wieku. 


Kurs trwa 22 godziny
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w godzinach popołudniowych
Cały cykl kursu: 4 tygodnie
opłata za kurs wynosi: 320 zł (istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty)


Wymagane dokumenty:
· karta zgłoszeniowa,
· dowód wniesienia opłaty za kurs,
· kserokopia dokumentu potwierdzającego co najmniej ponadgimnazjalne wykształcenie.

Komplet dokumentów należy złożyć w Collegium Witelona Uczelnia Państowa, 59-220 Legnica, ul. Sejmowa 5A, pokój nr 14, bud. D (lub przesłać pocztą z dopiskiem „animator"). Rekrutacja w toku.


Program kształcenia:

L.p.

Nazwa przedmiotu

Wykłady   [l. godz.]

Ćwicz.       [l. godz.]

1.

Pedagogika czasu wolnego

1

-

2.

Animacje kulturalno-oświatowe

1

8

3.

Specyfika czasu wolnego osób dorosłych

1

5

4.

Oferty spędzania czasu wolnego osób dorosłych i niepełnosprawnych

1

1

5.

Specyfika spędzania czasu wolnego osób starszych

2

2

 

Razem:

6

16 "Uczelnia Liderów" dobra uczelnia
statystyka