Kompleksowa terapia przeciwobrzękowa

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do możliwości całościowej oceny stanu pacjentów zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym w terapii przeciwobrzękowej. Kurs ma na celu także zapoznanie z nowoczesnymi sposobami leczenia, bezpieczeństwa i skuteczności doboru metod fizjoterapeutycznych oraz czynnościowych w następstwach patologii układu krwionośnego oraz limfatycznego.

Kurs skierowany jest do absolwentów szkół wyższych o kierunku fizjoterapia, studentów na kierunku fizjoterapia posiadających wiedzę z zakresu anatomii, fizjologii człowieka i fizjoterapii ogólnej, lekarzy oraz pielęgniarek.

Absolwent kursu nabędzie wiedzę dotyczącą procesów fizjologicznych organizmu ludzkiego oraz zjawisk biofizycznych i fizykochemicznych zachodzących w tkankach ze szczególnym uwzględnieniem układu krwionośnego i limfatycznego. Zdobędzie wiedzę z zakresu diagnostyki i oceny stanu pacjenta poddanego terapii przeciwobrzękowej. Będzie potrafił zastosować w praktyce zdobytą wiedzę w zakresie terapii pacjentów z obrzękami limfatycznymi, żylnymi, pourazowymi i innymi, stosując różne metody terapeutyczne. 

Kurs realizowany jest w wymiarze 24 godzin dydaktycznych.

Opłata za kurs wynosi 550 zł. 

Wykaz przedmiotów:

- Podstawy limfologii, anatomia, fizjologia i patofizjologia układu chłonnego,

- Podstawy manualnego drenażu limfatycznego,

- Terapia pacjentów z obrzękiem limfatycznym kończyn górnych oraz dolnych,

- Terapia pacjentów z obrzękiem tłuszczowym oraz w różnych jednostkach chorobowych,

- Metody terapeutyczne stosowane w terapii przeciwobrzękowej.


Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kurs powinni złożyć: 

- formularz zgłoszeniowy,

- dowód wniesienia opłaty,

- kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie.

Komplet dokumentów należy złożyć w Collegium Witelona Uczelnia Państwowa, 59-220 Legnica, ul. Sejmowa 5A, pokój nr 14, bud. D (lub przesłać pocztą z dopiskiem KURS KOMPLEKSOWA TERAPIA PRZECIWOBRZĘKOWA).

 Uruchomienie kursu uwarunkowane jest zgłoszeniem się minimalnej liczby uczestników
 "Uczelnia Liderów" dobra uczelnia
statystyka