Kinesiotaping w wybranych jednostkach chorobowych

Celem kursu jest praktyczne i teoretyczne przygotowanie uczestników do wykonywania różnych technik kinesiotapingu w wielu jednostkach chorobowych, zarówno w pracy z pacjentami ze schorzeniami narządu ruchu, układu nerwowego, jak i w terapii obrzęków oraz w sporcie.

Kurs skierowany jest do absolwentów szkół wyższych o kierunku fizjoterapia, studentów na kierunku fizjoterapia posiadających wiedzę z zakresu anatomii, fizjologii człowieka i fizjoterapii ogólnej, masażystów, lekarzy, trenerów personalnych oraz trenerów i instruktorów sportu.

Absolwent kursu nabędzie wiedzę ogólną z zakresu anatomii funkcjonalnej i palpacyjnej, biomechaniki, fizjologii człowieka oraz fizjoterapii ogólnej. Zostanie wyposażony w podstawową wiedzę z zakresu diagnostyki dysfunkcji dla potrzeb dynamicznego plastrowania. Zdobędzie umiejętności dotyczące zastosowania odpowiedniej techniki oklejania w odniesieniu do konkretnych zaburzeń i dysfunkcji w różnych jednostkach chorobowych. Będzie mógł podjąć działania profilaktyczne, pielęgnacyjne, terapeutyczne i edukacyjne odpowiadające potrzebom pacjenta.


Kurs realizowany jest w wymiarze 26 godzin dydaktycznych.

Opłata za kurs wynosi 500 zł.


Wykaz przedmiotów wchodzących w skład kursu:

- Wprowadzenie do kinesiotapingu – historia i podstawy teoretyczne,

- Techniki wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu – praktyczne zastosowanie,

- Diagnostyka fizjoterapeutyczna na potrzeby kinesiotapingu,

- Techniki kinesiotapingu stosowane w różnych jednostkach chorobowych,

- Techniki kinesiotapingu w sporcie

 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kurs powinni złożyć: 

- formularz zgłoszeniowy,

- dowód wniesienia opłaty,

- kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie.

Komplet dokumentów należy złożyć w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy, ul. Sejmowa 5A, pokój nr 14, bud. D (lub przesłać pocztą z dopiskiem KURS KINESIOTAPING W WYBRANYCH JEDNOSTKACH CHOROBOWYCH).

 

Uruchomienie kursu uwarunkowane jest zgłoszeniem się minimalnej liczby uczestników

 

Dodatkowe pytania prosimy kierować pod adres: kursy.szkolenia@pwsz.legnica.edu.pl  "Uczelnia Liderów" dobra uczelnia
statystyka